Jednostavna formula: Izračunajte koliko će dijete biti visoko u odrasloj dobi

Roditelji često zamišljaju kako će njihova djeca izgledati kada odrastu, a jedan aspekt fizičkog izgleda mogu pokušati predvidjeti uz pomoć jednostavne formule.

Na našu konačnu visinu u odrasloj dobi utječu razni faktori, ali u najvećoj mjeri visinu određuje genetika. To je potvrdila i jedno istraživanje provedeno na 8798 blizanaca u Finskoj.

Rezultati istraživanja objavljeni u dnevniku “Behavior Genetics” pokazuju da je nasljednost imala najveći utjecaj na visinu kod čak 78 posto ispitanih muškaraca i 75 posto ispitanih žena.

U 70-ima je razvijena jednostavna formula za predviđanje visine u odrasloj dobi prema kojoj se ona izračunava na temelju visine oba roditelja. Iako je svima jasno da konačan rezultat ne može biti u potpunosti tačan jer izračun ne može uključivati najvažnije faktore poput genetike i prehrane, mnogi je ipak koriste iz znatiželje.

U nastavku pogledajte formule za izračunavanje visine u odrasloj dobi.

KAKO IZRAČUNATI PREDVIĐENU VISINU DJEVOJČICE U ODRASLOJ DOBI?

Očeva visina (cm)+ majčina visina (cm) : 2 – 6,5 cm

Otac 182 cm + majka 160 cm = 342 cm

342 :2 = 171 cm

171 – 6,5 cm =164,5 cm

Predviđena visina djevojčice je 164,5 cm (+ ili – 5 cm)

KAKO IZRAČUNATI PREDVIĐENU VISINU DJEČAKA U ODRASLOJ DOBI?

Očeva visina (cm)+ majčina visina (cm) : 2 + 6,5 cm

Otac 182 cm + majka 160 cm = 342 cm

342 :2 = 171

171 + 6,5 cm =177,5 cm

Predviđena visina dječaka je 177,5 cm (+ ili – 5 cm)