Najslađi podaci: Ovo su bila omiljena dječija imena u BiH u 2018. godini

Iščekivanje prinove je zasigurno najveća sreća, a davanje imena djetetu je prava slatka muka roditelja. Neki ostaju vijerni tradiciji, drugi se odlučuju za moderno ime, dok se neki roditelji odlučuju kćerci ili sinu dati potpuno neobično ime.

Iako Zavodi za statistiku još uvijek nisu objavili zvanične liste najpopularnijih imena u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj, uspjeli smo saznati koja su to imena roditelji u protekloj 2018. godini najčešće davala djeci.

“Podatke za 2018. godinu trenutno nismo u mogućnosti dostaviti. Možemo reći da se imena uglavnom iz godine u godinu ponavljaju samo je učestalost davanja različita”, rekli su za Radiosarajevo.ba iz Federalnog zavoda za statistiku. 

Istaknuli su da je i ove godine, kada su muška imena u pitanju i dalje najčešće davana Daris, Ahmed, Amar,  Davud,  Adin,  Hamza,  Harun, Imran, Vedad i Tarik. 

Kada su u pitanju djevojčice, roditeljima su se najviše svidjela imena  Amina, Merjem, Sara, Asja, Lamija, Ema, Emina, Lejla, Hana i Esma. 

Isti odgovor smo dobili i u Republičkom zavodu za statistiku Republike Srpske. 

“I ove godine ponavljala su se slična imena kao i ranijih godina”, rekli su nam. 

Tako su na listi ostali Luka, Vuk, Kosta, Teo, Viktor ili Uroš, a Irina, Tina, Mila, Tea, Leonora i Sofija bila najpopularnija ženska imena, ali u modi su, kao i prethodnih godina, ostala i ona Marija i Milica. 

Kako smo ranije pisali, citiranim odredbama propisano je:

“Ako roditeljii ne postignu sporazum o imenu djeteta, odnosno ako u zakonom određenom roku (30 dana od dana rođenja djeteta) nisu odredili ime djetetu, odnosno, ako su odredili pogrdno ime, ime koje vrijeđa moral, ili ime koje je u suprotnosti sa običajima i shvatanjima sredine, onda matičar, u roku od 15 dana, o tome obavještava nadležni organ starateljstva – Centar za socijalni rad, dostavljajući im obavijest i zapisnik sa podacima o rođenju djeteta, radi određivanja ličnog imena djetetu.

Nadležni organ starateljstva, nadalje, dužan je, u roku od 15 dana, radi zaštite prava i interesa djeteta, donijeti rješenje kojim se djetetu određuje lično ime.

U praksi se, eventualno, dešava da roditelji ne odrede djetetu lično ime u Zakonom predviđenom roku, ali su vrlo rijetke situacije da su roditelji odredili lično ime koje bi se moglo pojaviti kao smetnja djeci u daljem životu (npr. određivanje više imena, ili više prezimena djetetu, određivanje imena koja se, u tehničkom smislu, teže pišu i izgovaraju i sl.).

Zakonom o ličnom imenu FBiH jasno je propisana procedura i način određivanja ličnog imena i istim nije predviđena mogućnost odbijanja upisa ličnog imena.

Izvor:Radiosarajevo.ba