SAVJETIVRTIĆKA DOB

5 vježbi koje će vašem djetetu pomoći da savlada slova, razvije govor i obogati rječnik

Kada prohodaju, sve žele da dotaknu. Kada progovore, sve žele da kažu i još više pitanja da postave.

Djeca su takva, prirodno znatiželjna, a na nama je da im tu žeđ za znanjem utolimo. Prvenstveno, ono čemu treba da ih naučimo su one osnove koje će im dalje omogućiti da se sami razvijaju, a to su slova, riječi i njihovo sklapanje u rečenice. 

A postoji li išta bolje za to od zabavnih, edukativnih igara? Ne samo što će ih one naučiti ovim osnovnim stvarima, već im također i podstiču maštu, kreativnost i kritičko mišljenje, sve vještine koje će im značajno koristiti u životu.  

Društvena igra koju vam za ovu svrhu preporučujemo upravo su Edukativne kartice. One na kreativan način pomažu i olakšavaju učenje velikih i malih slova, abecede, sastavljanje i pravilno izgovaranje riječi i rečenica (a kasnije čak i osnovne matematičke funkcije).  

Foto: https://www.igrajucirasti.ba/

Kako je primjena ovih Edukativnih kartica široka, odlučili smo da vas sprovedemo kroz pet vježbi koje će vašem djetetu pomoći da savlada slova, pravilno izgovara riječi i priča kreativne priče.

1. Učimo slovo po slovo – Montessori metoda

Ukoliko ste istraživali načine kojima dijete možete naučiti prva slova, sigurno ste u nekom trenutku naišli na Montessori metodu. Ona se zasniva na lekcijama u tri koraka.  

U prvom koraku imenujete slovo

Za početak treba da obezbjedite tri slova, obično krećemo od prva tri (A, B i C). Možete krenuti sa slovima koja su vašem djetetu zanimljiva jer tako pratite svoje dijete. Pokažite djetetu 3 različita slova. Počinjemo sa A, B i C. i kažemo “Ovo je slovo A”, “Ovo je slovo B”, “Ovo je slovo C”. 

Poželjno je da dijete za vama ponavlja glasove dok istovremeno prati za koje slovo se taj glas veže kako bi vremenom sva slova i zapamtilo. Ponovite ovaj korak nekoliko puta, a zatim upitajte dijete da vam pokaže slova. 

U drugom koraku provjeravamo da li dijete raspoznaje značenje ovih slova

Ovo je period igre asocijacija. Možete početi sa pitanjem: “Možeš li mi pokazati slovo A?”, “Možeš li pronaći slovo B?”, “Pronađi slovo A i podigni kartu.”, “Pronađi slovo C i dodaj mi kartu.” Ovdje testiramo njihovu memoriju, da li su zapamtili oblik slova i koji glas se veže za taj oblik. Prođite kroz sva tri slova, a ako dijete ne može samostalno pronaći oblik slova, vratite se korak unazad te mu vi ponovo pokažite slova i izgovorite glasove. Koristite se i asocijativnim slikama: “A kao auto”, “B kao balon”. Preporučuje se početi redom (A, B i C), a kada pređete sva tri slova, recite djetetu da zatvori oči na trenutak kako biste zamijenili redoslijed, npr: B, C, A ili C, A, B. Zatim ponovite prethodni korak s pitanjima kako bi dijete pronašlo odgovarajuća slova. 

Foto: https://www.igrajucirasti.ba/

U trećem koraku utvrđujemo da li je dijete sposobno da nezavisno koristi usvojena slova

Umjesto da pokaže da razumije slovo, vrijeme je da ga dijete i samo reprodukuje. Zato sada pitamo koje je slovo koje ističemo. Pokažite prstom na jedno slovo, ali ne izgovarajte glas, već upitajte dijete: “Koje je ovo slovo?” Dijete bi trebalo da izgovori glas tog slova.  Ako dijete još uvijek nije u potpunosti usvojilo slovo, a i dalje djeluje zainteresovano, možemo se vratiti na drugi period. Ako je sve tri usvojilo i želi da nauči još, možete da uvedete još tri slova, ali ne bi trebalo uvoditi više od šest na dan.  Bitno je istaći da svaki put kada sjednete da sa djetetom učite nove riječi zapravo ovim korakom i počinjete kako biste provjerili da li dijete neke od tih slova već zna. Nezaboravite pohvaliti dijete svaki put kada savlada jedan korak.

Foto: https://www.igrajucirasti.ba/

2. Sastavljamo abecedu: A B C, Č Ć D… 

Važno je da djeca savladaju pravilan redoslijed slova u abecedi, međutim gotovo isto toliko važno je ne preopteretiti ih cijelom abecedom odjednom.  Za učenje redoslijeda slova u abecedi radite vježbe u kojima postavite 3 slova koja dijete mora pravilno poredati. Primjer: Postavite slova A C B , K J I, S R Š i slično. U višim nivoima stavite početak abecede – kartu sa slovom A, zatim napravite prazan prostor te ostavite neko slovo iz sredine (npr. M) pa opet prazan prostor i na kraju slovo Ž. Kao i uvijek, ne prezajte od toga da pomognete djetetu ukoliko je to potrebno. Ne gledajte na to kao na medvjeđu uslugu, već kao ohrabrenje. 

3. Abecedna utrka

Sve što treba da uradite je da kartice sa slovima poredate u jednom redu ili spirali – po pravilnom redoslijedu, i odaberete po jednu figuricu za svakog takmičara (kao za “Čovječe, ne ljuti se”). Sa strane postavite i špil s brojevima odakle će svaki igrač vući po jednu kartu. razvoj govora

U zavisnosti od broja koji izvučete, pomjerate se određeni broj polja (ukoliko dijete ne zna brojeve, vi mu možete pomoći). Dijete treba potom da izgovori glas na čije je slovo stalo. Ukoliko ne zna, vraća se unazad. Pobjednik je igrač koji prvi stigne na posljednje slovo.  Bitno je naglasiti da je ovu igru moguće prilagoditi na više načina, u zavisnosti od znanja koje vaše dijete već posjeduje. Abecedna utrka može biti korisna i za utvrđivanje brojeva, ali i učenje riječi. Kada dođe na neko slovo, neka umjesto izgovaranja glasa zadatak bude da kaže riječ na to slovo. 

4. Sastavljanje i izgovaranje riječi i rečenica razvoj govora

Nakon što vaše dijete savlada slova i glasove, vrijeme je da počnete da zajedno sastavljate i izgovarate riječi. Najbolje je da počnete od riječi koji su njima poznate – njihovo ili vaše ime, riječi majka, otac, igračke koje voli, itd. U izboru riječi mogu vam pomoći i ilustracije sa karata. 

Potom od pojedinačnih slova na karticama možete početi da sastavljate riječi. “Šta vidiš na karti sa slovom J?”“Jabuka!”“Možeš li kartama složiti riječ Jabuka?” Nakon toga možete početi i sa jednostavnijim rečenicama. Kako Igraj Uči Rasti set dolazi sa dvije cijele abecede i dodatnih 25 samoglasnika imaćete dovoljno materijala. 

5. Kreativno pričanje priča

Dječja mašta nema granica i to je nešto što treba iskoristiti za njihov lični razvoj. Da dijete podstaknete na kreiranje priče, uzmite špil karata i položite ih licem na dole.  

Prva aktivnost
Neka svaki igrač (ukoliko ih ima više) izvuče po jednu kartu i neka započne priču koja se odnosi na pojam sa kartice. Sljedeći igrač izvlači sljedeću kartu i nadovezuje svoj pojam na tu istu priču. Kartice se mogu izvlačiti u krug tako dugo dok sve ne budu potrošene, a priča završena. 

Druga aktivnost

Neka dijete izabere nekoliko kartica i ispriča priču koja uključuje sve izabrane kartice redom. Na ovaj način mlađa djeca koja još ne znaju pisati, ali uživaju u pričanju priča razvijaju kreativnost, maštu i obogaćuju svoj rječnik. Kako kartica ima 90, vaše priče nikad neće biti ni slične pa će sigurno i držati pažnju vašeg djeteta, ali i vama znatno pomoći.

Edukativne kartice možete naručiti na stranici https://www.igrajucirasti.ba/