VIJESTI

Europska komisija želi ograničiti izloženost djece oglašavanju hrane s visokim sadržajem masnoća, šećera i soli

Europska komisija je donijela prvu cjelovitu strategiju EU o dječijim pravima i prijedlog preporuke Savjeta o uspostavljanju europskog jamstva za djecu.

Strategija o dječijim pravima se fokusira na šest sadržajnih cjelina. WFA izvještava da je posebna pažnja posvećena podršci djeci za sigurnu upotrebu usluga u digitalnoj sredini. Komisija pri tom najavljuje da će kreirati preporuke dobre prakse i kodeks ponašanja za smanjivanje izloženosti djece internet oglašavanju prehrambenih proizvoda s visokim sadržajem masnoća, šećera i soli.

Pri tom poziva ITC kompanije da pojačaju mjere za zaštitu djece od škodljivih sadržaja i neprimjerenog oglašavanja, između ostalog i kroz mogućnost blokiranja pojedinih kanala te identifikaciju starosti korisnika. Države članice bi u okviru jamstva djeci obezbijedile besplatan pristup zdravoj prehrani kroz shemu EU o voću, povrću i mliječnim proizvodima u školama.

U tom okviru Komisija podstiče države članice da ograniče oglašavanje i dostupnost HFSS prehrambenih proizvoda u obrazovnim institucijama i šire.

 

 

Photo credits: freepik.com