KALENDAR TRUDNOĆETRUDNICE

Kalendar trudnoće: 1.sedmica

Trudnoća traje oko 40 sedmica i dijeli se u tri faze poznate kao tromjesečja. Prvo pokriva vrijeme od 1.-13.sedmice,drugo od 14.-26. sedmice i treće od 27. sedmice do porođaja.

Doktor počinje da broji sedmice trudnoće od prvoga dana posljednje menstruacije.

Razlog tomu je što vrlo mali postotak žena ima savršen ciklus,svakih 28 dana,te se ne može odrediti tačan dan kada je došlo do oplodnje.

Prve sedmice trudnoće žena zapravo još nije trudna.To je vrijeme kada je započela menstruacija.Važno je da zapišete taj datum jer će vas na svakom pregledu i pri svakoj laboratorijskoj pretrazi uvijek pitati za datum prvoga dana posljednje menstruacije.

Prva i druga sedmica se uglavnom sastoje od procesa sazrijevanja jajne ćelije i ovulacije.