TRUDNICE

Tjelesna težina u trudnoći

Trudnoća nije vrijeme za smanjenje tjelesne težine, strogu restrikciju unosa kalorija, niti je ovo period kada je potrebno jesti za dvoje.

Idealan dobitak na tjelesnoj težini tokom trudnoće podrazumijeva dobitak između 11 – 15 kg.Ovaj dobitak na težini osigurava majci najbrži povratak na njenu težinu prije trudnoće. Ipak,poželjna tjelesna težina u trudnoći ovisi i o tome koliko je majka imala kilograma prije trudnoće. Široko prihvaćena metoda za izračunavanje tjelesne mase je određivanje indeksa tjelesne mase BMI (Body Mass Index)

BMI se izračunava vrlo jednostavno,a temelji se na odnosu tjelesne težine i visine osobe.

Računa se na način da se tjelesna masa osobe izražena u kilogramima podijeli s kvadratom visine u metrima.

Primjer: osoba teška 70 kg, visoka 175 cm, ima ITM = 70 : (1,75 x 1,75) ili 70 : 3,06 = 22,9 kg/m²

Smjernice za dobitak težine u trudnoći:

  • Za žene čiji je BMI manji od 18,5 kg/m² preporučuje se da do kraja trudnoće dobiju do 17 kg
  • Za žene koje imaju normalnu tjelesnu težinu (BMI 18,5-24,9 kg/m²) preporučuje se da do kraja trudnoće dobiju do 15 kg
  • Za žene koje su prije trudnoće imale umjereno povećanu tjelesnu težinu ( 25-29,9 kg/m² ) preporučuje se da do kraja trudnoće dobiju do12 kg
  • Za žene čiji je BMI prije trudnoće 30 kg/m² i više preporučuje se da do kraja trudnoće dobiju do 9 kg

Privremeni gubitak kilograma može se dogoditi u početku trudnoće posebno ženama koje pate od jakih jutarnjih mučnina.