BEBEZANIMLJIVOSTI

6 zanimljivih činjenica o blizancima

Za porast blizanačkih trudnoća u posljednjom desetljeću uglavnom je “krivac” umjetna oplodnja.

Međutim, istraživanja pokazuju da na začeće blizanaca utiču i godine majke, kao i njena visina i težina, hormonske terapije, genetika…

Evo nekoliko zanimljivih podataka o blizancima i blizanačkim trudnoćama..

1.Kako do blizanaca?

Postoje karakteristike tijela koji povećavaju vjerovatnoću da dobijete blizance, a jedan od utjecajnih faktora je visina. Neka istraživanja su pokazala da su žene koje rađaju blizance uglavnom više za par centimetara od onih koje rađaju jedno dijete.

2.Blizanci nemaju isti otisak prsta

Brazde na prstima nastaju kao rezultat različitih reakcija na nadražaje dok je beba još u majčinoj utrobi. S obzirom na to da je nemoguće da dvije osobe isto reaguju, blizanci nemaju isti otisak prsta.

3.Znate li u kojoj zemlji se rađa najviše blizanaca?

U Beninu na 1.000 porođaja rodiće se 27,9 blizanaca, dok se u Aziji i Latinskoj Americi od 1.000 djece rađa samo osam pari blizanaca. Pretpostavlja se da u ovoj zemlji starost majke, visina i genetski kod utiču na višu vjerovatnoću za rođenje blizanaca.

4.Slični spolja, ali i iznutra

Jednojajčani blizanci ne samo da liče spolja, već im se preklapa i 99,9 odsto genetskog koda. Ovo ih čini pogodnima za genetska istraživanja, posebno za proučavanje stečenih i urođenih osobina. Proces i razlozi starenja su jedna od najinteresantnijih tema koje se izučavaju zahvaljujući blizancima.

5.Oni nikada nisu sami

Oko 14. sedmice, dok se još nalaze u maminom stomaku, blizanci počinju da komuniciraju gestikulacijom, zaključio je Umberto Kastijelo s Univerziteta u Padovi.

6.Ne postoji “preskakanje generacije”

Iako pojedini smatraju da može da se desi da geni koji određuju hoće li se roditi blizanci “preskoče” neku generaciju, istraživanja su pokazala da je istina sasvim drugačija. Ukoliko neko iz vaše porodice ima blizance, vjerovatnoća da ćete ih imati i vi uvijek postoji, u većoj ili manjoj mjeri.